© Peter Sørensen
Statistik
Grupperede observationer


Ved en tankstation blev der taget tid på hvor længe mennesker var inde i butikken.

Udfyld de tomme felter og tegn på papir eller i regneark både histogram, sumkurve og boksplot

                          

  Middelværdi beregnet ud fra hyp-
  pighed (3 decimaler):    
  Middelværdi beregnet ud fra de afrun-
  dede frekvenser (2 decimaler):  
  Aflæs median på sum-
 kurven (1 decimal):  
  Mindsteværdi:       Nedre kvartil (1 decimal):    
  Størsteværdi:         Øvre kvartil   (1 decimal):    

Andre slags interaktive matematik-opgaver