© Peter L sørensen    
Regn med Peter 
   

MatOpgaver

Alfabetisk rækkefølge, klik her


Disse opgaver er computer-
og mobil-venlige:De 4 regningsarter
(Plus, minus, gange og division)

Parenteser

Ligninger,   almindelige


Ligninger, også med brøker

Procent med 3 opgavetyper

Rente,   find slut- og begyndelseskapital

Proportionalitet

Indekstal

Eksponenter

Eksponentielle ligninger

Annuitets-opsparing

Annuitets-gæld


Disse opgaver er computer-venlige og
ofte mobil-venlige med roteret skærm:


Brøkregning med automatisk progression

Brøkregning med valgfrie opgavetyper

Retvinklede trekanter
(Pythagoras eller sinus mv)

Lineær funktion

Eksponentiel funktion    

Potensfunktion ,     ( kun % )

Potensfunktion

Rente,   find antal terminer

Statistikopgave

Andengrads-ligninger

Differentialregning  

Integral /Stamfunktion

Binomialfordelinger (4 decimaler) 

Binomialfordelinger (3 decimaler)

E-opgaver
Selvrettende afleveringsopgaver


Formler og
forklaringer  
Klik her


Kalkulator:

Almindelig pop op

Almindelig i eget vindue

Videnskabelig pop op

Videnskabelig i eget vindue.