© Peter L sørensen    
Regn med Peter 
   

Matematik
Interaktive øve-opgaver

Disse opgaver er computer- og mobil-venlige:

De 4 regningsarter   (Plus, minus, gange og division)

Parenteser

Ligninger,   almindelige

Ligninger, også med brøker

Eksponenter

Procent  NY med 3 opgavetyper

Rente  NY,   find slut- og begyndelseskapital


Disse opgaver er computer-venlige og
ofte mobil-venlige med roteret skærm:


Brøkregning med automatisk progression

Brøkregning med valgfrie opgavetyper

Procent,     %   af   tal

Procent,     tal   +  /  -   %

Indekstal

Rente,   find slutkapital

Rente,   find begyndelseskapital

Rente,   find gennemsnitlig rentefod ved K0 og K

Rente,   find gennemsnitlig rentefod ved r1, r2 ....

Rente,   find antal terminer

Annuitets-opsparing

Annuitets-gæld

Eksponentielle ligninger

Retvinklede trekanter (Pythagoras eller sinus mv)

Proportionalitet

Lineær funktion

Eksponentiel funktion    

Potensfunktion ,     ( kun % )


Potensfunktion

Potensfunktion   avanceret

Statistikopgave

Andengrads-ligninger

Differentialregning  

Integral /Stamfunktion

Binomialfordelinger (4 decimaler) 

Binomialfordelinger (3 decimaler) 


Mer matematik

Andre sprog:

English
 

Español

Français

Deutsch

Italiano