Jeg hedder Peter Sørensen

og er cand.scient. i
matematik og datalogi


PeterSoerensen.dk


Send mailDe interaktive øve-opgaver og

RegneRobot.dk  med CAS  


kan benyttes gratis og er en del af

Den interaktive matematik-pakke        


Se demo-video af RegneRobot
Villa med fantastisk beliggenhed

 

Matematik
Interaktive øve-opgaver

Nedenstående kan benyttes med næsten alle browsere.

De 4 regningsarter, elementære opgaver

Brøkregning med automatisk progression

Brøkregning med valgfrie opgavetyper

Parenteser

Ligninger,   almindelige

Eksponenter

Procent

Rente,   find slutkapital

Rente,   find begyndelseskapital

Rente,   find gennemsnitlig rentefod ved K0 og K

Rente,   find gennemsnitlig rentefod ved r1, r2 ....

Rente,   find antal terminer

Eksponentielle ligninger

Retvinklede trekanter (Pythagoras eller sinus mv)

Proportionalitet

Lineær funktion

Eksponentiel funktion     (Ved iPad e.l. klik her)

Potensfunktion ,     ( kun % )


Potensfunktion   C-niveau (Ved iPad e.l. klik her)

Potensfunktion   B-niveau (Ved iPad e.l. klik her)

Statistikopgave

Andengrads-ligninger   B-niveau

Differentialregning   B-niveau   (Ved iPad e.l. klik her)

Integral /Stamfunktion   B-niveau (Ved iPad e.l. klik her)

Binomialfordelinger(4 decimaler)   (Ikke altid pensum) (Ved iPad e.l. klik her)

Binomialfordelinger (3 decimaler)  (Ikke altid pensum) (Ved iPad e.l. klik her)

   

.