Beregning af mandater til Folketinget          
Gratis

             Tidligere version, klik her                         Beregning af mandater til byråd og EP, klik her

Udarbejdet af
PeterSørensen.dk ©
    Ned     Bund

Skriv evt. overskrift (uden skråstreg):         Reguler med vælgervandring    Reguler i %-point    Reguler ud fra opinionsmåling 

  Indtastning af 
stemmetal
eller antal
promille i
storkredsene

Hvis du indtaster antal promille i storkredse (antal procent gange 10), så skal du derefter klikke her:

Der er 40 tillægsmandater
Social- og Indenrigsministeriet har i 2020 fastsat, at hovedstaden får de 11.
Sjælland-Syddanmark får 15, og Midtjylland-Nordjylland får 14.
Mandatfordelingen reguleres hvert femte år.
LANDSDEL    
HOVED-
STADEN:
   
LANDSDEL
SJÆLLAND-
SYDDANMARK:    
   
LANDSDEL
MIDTJYLLAND-
NORDJYLLAND:
   


  Gem   eller   hent  

   
   

   Beregn  

                         
Ned     Bund
 
                   
Top     Op       Ned     Bund
Top     Op      
Indtastning af   opinionsmåling

Udfyld % ud for alle indvolverede partier.
                   
Top     Op