H Peter L Sørensen

Interaktiv matematik-pakke til Matematik C og B

Alt er gratis.

Pakken indeholder:

E-opgaver
Små selvrettende testopgaver, som eleverne besvarer ved deres pc og kan aflevere elektronisk ved et enkelt klik og vil så
modtage en automatisk genereret e-mail med evaluering.
Nogle E-opgaver er et springbræt til de eksamenslignende opgaver, og andre er egnet til forberedelse af mundtlig eksamen.
Gå til: mahf.dk.

Interaktive øve-opgaver
Selvrettende opgaver, hvor eleven hjælpes efter behov.
Gå til: mahf.dk.

RegneRobot med CAS
En hurtig online matematik editor med indbygget CAS til C- og B-niveau. RegneRobot er enkel at betjene og gør det lettere at løse opgaver.
De besvarede opgaver kan printes eller sendes elektronisk til læreren, og de kan gemmes i PDF-format.
Gå til: mahf.dk.   Se demo.