Interaktive matematik-opgaver:  Differentialregning
                                
Peter Sørensen

                        Hvis du benytter Ipad el.lign., så klik her.            

Vælg
opgave-  
typer:  
Potens

Kvadratrod
exp, den naturlige eksponential-funktion

Eksponentiel funktion

Naturlig logaritme
Plus-regel

Minus-regel
 

 

 

              

Mål
Andre slags interaktive matematik-opgaver