Vejledning til Calculator  
               
 
© Peter Sørensen:              Calculator aktiveres normalt automatisk i
et lille vindue samtidig med denne vejledning.

  

Skriv regneudtryk i øverste felt i Calculator-vinduet.

Decimalkomma og decimalpunktum kan bruges i flæng.

Eventuelle vinkler skal anføres i grader


Facit kan gemmes i et bogstav ved fx at skrive: b=2*3
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.


Hvis aktivering af calculator ikke virker på din pc, så KLIK HER
I dette tilfælde vil Calculator fylde mere end nødvendigt, men du kan selv gøre vinduet mindre.


 

Følgende skrivemåder benyttes (næsten som i Excel):
Gange
*
fx: 7*3     i stedet for 7·3
Division
/
fx: 1/2      i stedet for ½
Potensopløfting:
^
fx: 5^2      i stedet for 5²
Kvadratrod
Kvrod
^(1/2)
^0,5
fx:     Kvrod(9)  
eller 9^0,5         i stedet for ²√9
n'te rod
nrod
^(1/n)
fx:     nrod(3;27)  Bemærk semicolon ;
eller 27^(1/3)       i stedet for ³√27
π
PI()
PI
fx: 2*PI()*5 = 2*PI*5 = 2·π·5
Almindelig logritme
Log
Log10
fx: Log(10)=Log10(10)=1
Naturlig eksp.funktion
eksp
exp
fx: eksp(1) = exp(1) = e
og eksp(2) = exp(2) = e²
Naturlig logaritme
Ln
fx: Ln(eksp(7)) = 7
Omvendte til Sinus
ArcSin
fx: ArcSin(1/2) = 30°
Omvendte til Cosinus
ArcCos
fx: ArcCos(1/2) = 60°
Omvendte til Tangens
ArcTan
fx: ArcTan(1) = 45°