© Peter Sørensen:  
  Vejledning til Calculator  

  

Skriv et regneudtryk i øverste felt fx: 2*3 og tast Retur (Enter) eller klik i
knappen: .

Hvis du fortryder en indtastning, så tast Backspace eller klik i
knappen: .

Både decimalkomma og decimalpunktum kan benyttes.
Hvis du skriver et decimalpunktum, vil du blive tilbudt at kunne benytte det.

Du kan gemme talværdier i bogstaver. Skriv fx: x=2 og senere 3x og
du vil få resultatet 6.

Funktioner kan også benyttes. Skriv fx: f(x)=3x og funktionen kan bruges.

Eventuelle vinkler skal anføres i grader.


Du aktiverer Calculaor via ovenstående knap:  ´Aktiver Calculator ´ .
Hvis aktivering af Calculator ikke virker på din pc, så klik herunder.
I det tilfælde vil Calculatoren fylde mere end nødvendigt, men du
kan selv gøre den mindre.   Link til Calculator 

Følgende skrivemåder benyttes (næsten som i Excel):
Gange
*
fx: 7*3     i stedet for 7·3
Division
/
fx: 1/2      i stedet for ½
Potensopløfting:
^
fx: 5^2     i stedet for 5²
Kvadratrod
Sqrt
Kvrod
^(1/2)
^0,5
fx:     Sqrt(9)  
eller 9^0,5
i stedet for ²√9
n'te rod
root
nrod
^(1/n)
fx:  root(3;27)  Benyt semikolon ; 
eller 27^(1/3)
i stedet for ³√27
π
PI()
fx: 2*PI()*5 = 2·π·5
e  (Eulers tal = ca 2,7)
e()
fx: 2*e()*5 = 2·&e;·5
Almindelig logritme
Log
Log10
fx: Log(10)=Log10(10)=1
Naturlig eksp.funktion
eksp
exp
fx: eksp(1) = exp(1) = e
og eksp(2) = exp(2) = e²
Naturlig logaritme
Ln
fx: Ln(eksp(7)) = 7
Omvendte til Sinus
ArcSin
Sin^-1
fx: ArcSin(1/2) = Sin^-1(1/2) = 30°
Omvendte til Cosinus
ArcCos
Cos^-1
fx: ArcCos(1/2) = Cos^-1(1/2) = 60°
Omvendte til Tangens
ArcTan
Tan^-1
fx: ArcTan(1) = Tan^-1(1) = 45°