© H Peter L Sørensen  

  Manual til Calculator  
     

  


Skriv et regneudtryk i øverste felt fx: (2+4)/3 og tast Enter eller klik i
knappen: .

Både din indtastning og resultatet konverteres automatisk til matematisk skrivemåde, så du lettere opdager, om du har glemt en parentes.

Hvis du fortryder en indtastning, så tast Backspace eller klik i
knappen: .

Både decimalkomma og decimalpunktum kan benyttes.
Decimalkomma er standard.
Hvis du skriver et tal med decimalpunktum, vil punktum herefter blive benyttet som decimaltegn.

Du kan gemme talværdier i bogstaver.
Skriv fx: x=2 og senere fx: 3x og du vil få resultatet: 6.

Du kan definere funktioner.
Skriv fx: f(x)=2x+3 og senere fx: f(10) og du vil få resultatet: 23.

Eventuelle vinkler skal anføres i grader.


Du aktiverer Calculaor via ovenstående knap:  ´Aktiver Calculator ´ .
Hvis aktivering af Calculator ikke virker på din pc, så klik herunder.
I det tilfælde vil Calculatoren fylde mere end nødvendigt, men du
kan selv gøre den mindre.   Link til Calculator
 

Følgende skrivemåder benyttes (næsten som i Excel):</h3)

Gange

*

fx: 7*3     i stedet for 7·3

Division

/

fx: 1/2      i stedet for ½

Potensopløfting:

^

fx: 5^2     i stedet for 5²

Kvadratrod

Sqrt
Kvrod
^(1/2)
^0,5

fx:     Sqrt(9)  
eller 9^0,5
i stedet for ²√9

n'te rod

root
nrod
^(1/n)

fx:  root(3;27)  Benyt semikolon ; 
eller 27^(1/3)
i stedet for ³√27

π

PI()

fx: 2*PI()*5 = 2·π·5

e  (Eulers tal = ca 2,7)

e()

fx: 2*e()*5 = 2·e·5

Almindelig logritme

Log
Log10

fx: Log(10)=Log10(10)=1

Naturlig eksp.funktion

eksp
exp

fx: eksp(1) = exp(1) = e
og eksp(2) = exp(2) = e²

Naturlig logaritme

Ln

fx: Ln(eksp(7)) = 7

Omvendte til Sinus

ArcSin

aSin
Sin^-1

fx: ArcSin(1/2) = Sin^-1(1/2) = 30°

Omvendte til Cosinus

ArcCos

aCos
Cos^-1

fx: ArcCos(1/2) = Cos^-1(1/2) = 60°

Omvendte til Tangens

ArcTan

aTan
Tan^-1

fx: ArcTan(1) = Tan^-1(1) = 45°

Funktion

f(x)=

fx: f(x)=2x+3