© Peter Sørensen:  
  Vejledning til Calculator  

  

Skriv et regneudtryk i øverste felt fx: 2*3 og tast Enter eller klik i
knappen: .

Hvis du fortryder en indtastning, så tast Backspace eller klik i
knappen: .

Både decimalkomma og decimalpunktum kan benyttes.
Decimalkomma er standard.
Hvis du skriver et decimalpunktum, vil punktum blive benyttet som decimaltegn.
Hvis du herefter igen taster et decimalkomma, vil komma atter benyttes som decimaltegn.

Du kan gemme talværdier i bogstaver. Skriv fx: x=2 og senere 3x og
du vil få resultatet 6.

Eventuelle vinkler skal anføres i grader.


Du aktiverer Calculaor via ovenstående knap:  ´Aktiver Calculator ´ .
Hvis aktivering af Calculator ikke virker på din pc, så klik herunder.
I det tilfælde vil Calculatoren fylde mere end nødvendigt, men du
kan selv gøre den mindre.   Link til Calculator 

Følgende skrivemåder benyttes (næsten som i Excel):
Gange
*
fx: 7*3     i stedet for 7·3
Division
/
fx: 1/2      i stedet for ½
Potensopløfting:
^
fx: 5^2     i stedet for 5²
Kvadratrod
Sqrt
Kvrod
^(1/2)
^0,5
fx:     Sqrt(9)  
eller 9^0,5
i stedet for ²√9
n'te rod
root
nrod
^(1/n)
fx:  root(3;27)  Benyt semikolon ; 
eller 27^(1/3)
i stedet for ³√27
π
PI()
fx: 2*PI()*5 = 2·π·5
e  (Eulers tal = ca 2,7)
e()
fx: 2*e()*5 = 2·&e;·5
Almindelig logritme
Log
Log10
fx: Log(10)=Log10(10)=1
Naturlig eksp.funktion
eksp
exp
fx: eksp(1) = exp(1) = e
og eksp(2) = exp(2) = e²
Naturlig logaritme
Ln
fx: Ln(eksp(7)) = 7
Omvendte til Sinus
ArcSin
Sin^-1
fx: ArcSin(1/2) = Sin^-1(1/2) = 30°
Omvendte til Cosinus
ArcCos
Cos^-1
fx: ArcCos(1/2) = Cos^-1(1/2) = 60°
Omvendte til Tangens
ArcTan
Tan^-1
fx: ArcTan(1) = Tan^-1(1) = 45°