© H Peter L Sørensen
Rentesregning

Find slutkapital


Hvis rigtigt, får du
en ny opgave

Prøv at få 25 point

Point:  
   

   

   

         

 
             
Benyt formlen:   K = K0·(1+r)n      
eller når n er 1:   K = K0·(1+r)
hvor
K er slutkapitalen i kroner,
K0 er begyndelseskapitalen i kroner,
r
er rentefoden og
n er antal terminer.

Hent Calculator


  K0 =
 
  r  =
 
  n  =

 
  Svar   (2 decimaler):
  K =Andre slags interaktive matematik-opgaver