Interaktive matemattik-opgavaver:  Integral / Stamfunktion
                                
© Peter Sørensen

                  Hvis du benytter Ipad el.lign., så klik her.            

Vælg
opgave-  
typer:  
Potens

Kvadratrod
exp, den naturlige eksponentialfunktion

x med eksponenten -1   og   x > 0
Plus-regel

Minus-regel
 

 

 

                 

Mål
Andre slags interaktive matematik-opgaver